• darkblurbg
    Welkom bij
    DAM Inkoopadvies, Training & Coaching

Het gezicht achter DAM Inkoopadvies en DAM Training is dat van Jolanda Dam, zelfstandig inkoopadviseur, gecertificeerd trainer en coach.

DAM Inkoopadvies 

Wanneer u mij inhuurt, beschikt u over een daadkrachtige en betrokken inkoopadviseur met een no-nonsense mentaliteit. Voor mij staat de (interne) klant centraal. Ik realiseer binnen de beschikbare tijd het best haalbare inkoopresultaat, zorg ervoor dat uw contracten worden geregistreerd en de optimalisaties worden geïntegreerd in bestaande bedrijfsprocessen. Iedere organisatie is anders; de oplossingen die ik aandraag zijn altijd maatwerk, gericht op uw wensen en uw organisatie. Voor vertrek draag ik de kennis die ik heb opgedaan graag over aan betrokkenen, zodat die geborgd blijft.

De adviseur die doorpakt en verder kijkt dan vakkennis

Vanuit mijn natuurlijke nieuwsgierigheid en behoefte in beweging te blijven, volg(de) ik naast vakinhoudelijke opleidingen, diverse trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en een coach- en een trainersopleiding. Ik blijf geïnteresseerd in 'de mens achter de functie'. Ik weet welke rol de organisatiecultuur en bijbehorende dynamieken kunnen spelen en benoem die zaken ook indien noodzakelijk voor de gewenste verandering(en).

Naar DAM Inkoopadvies

 

DAM Training & Coaching

Gespecialiseerd in persoonlijke en zakelijke training en coaching. Zelfs professionals kunnen groeien! Terwijl we werken aan bewustwording van het eigen gedrag, onze communicatie en de invloed daarvan in de interactie met anderen, verbind ik de inkooppraktijk aan de theorie èn koppel ik persoonlijke ontwikkeling aan inhoudelijke expertise. Hierdoor ben ik als geen ander in staat inkopers, inkoopadviseurs en inkoopmedewerkers professioneel te coachen en trainen. Bovendien houdt het mijzelf scherp. Inkopen is mijn passie, kennis overdragen mijn missie. 

Naar DAM Training

Jolanda Dam

De inkoopadviseur die doorpakt en de trainer die de praktijk kent!

UA-134142622-1