• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

U kunt mij inhuren voor interimwerkzaamheden en adviesopdrachten. Ik ben gespecialiseerd in:

 • Implementatie en optimalisatie van inkoopbeleid, inkoopprocedures,
 • Implementatie en optimalisatie van contractbeheer en contractmanagement
 • Het realiseren van besparingen vanuit een spendanalyse
 • Onderhandelen bij inkooptrajecten
 • Aanbesteden (enkelvoudig/meervoudig onderhands/Nationaal/Europees/Bestuurlijk)
 • Onafhankelijk voorzitterschap bij (Europese) aanbestedingen
 • Trainingen op het gebied van inkoop, NLP en softskills
 • Coaching on the job

 

Werkwijze

Bij de kennismaking bespreek ik graag onze wederzijdse verwachtingen en stel ik samen met u een stappenplan op. Dit resulteert in een plan van aanpak dat de basis vormt voor de uit te voeren werkzaamheden. Het werkt prettig wanneer alle betrokkenen hetzelfde uitgangspunt hebben, de verwachtingen helder en uitgesproken zijn en het doel duidelijk is. Ik sluit mijn opdracht/advies graag af met een evaluatiemoment. Deze korte terugblik helpt mij om mijn dienstverlening blijvend te optimaliseren, geeft u de gelegenheid aan te geven hoe u e.e.a. ervaren heeft en is direct een bewust moment voor kennisoverdracht zodat deze binnen uw organisatie wordt geborgd.

 

Inkopen en Aanbesteden

Zelf ben ik er geen voorstander voor slechts tijdelijk in te worden gehuurd voor de uitvoering van losse inkooptrajecten en/of aanbestedingen. Ik ben van mening dat er dan slechts één aspect goed wordt opgepakt en de rest van het inkoopproces mogelijk niet de aandacht krijgt die het verdient. Voor mij is het belangrijk dat de implementatie van het contract, het contractbeheer en contractmanagement ook aandacht krijgen. Met deze aspecten maakt u het verschil en boekt u de gewenste resultaten mee.

  

Contractbeheer en contractmanagement

Voor mij is inkopen het 'kunstje’. Het is het doorlopen van een proces dat resulteert in een contract. Wilt u daadwerkelijk besparingspotentieel behalen? Wilt u de kwaliteit van uw ingekochte goederen cq. diensten en het niveau van dienstverlening van uw leveranciers borgen? Start dan met het beheren van uw contracten en focus op contractmanagement! Dit geeft:    

 • Inzicht in de kwaliteit van uw inkoopproces;
 • Input voor uw volgende inkoopproces;
 • Een tool voor kostenbeheersing en resultaatmeting.

Ik vertel u hier graag meer over in een persoonlijk gesprek.

 

Samen bouwen en verbinden

Ik streef naar korte en heldere lijnen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en zoek verbinding met betrokken stakeholders. Doelstellingen realiseer ik in samenwerking met mijn opdrachtgever door te werken aan procesoptimalisatie vanuit aandacht voor de cliënt.

UA-134142622-1